Çevirileri

BAKUNİNCİLER İŞ BAŞINDA | Friedrich Engels

Yayın Tarihçesi
İçindekiler
Tanıtım
İngilizce Yayımlayanların Notu

Yayın Tarihçesi

Friedrich Engels, "Bakuninciler İş Başında" (çev. Ferhat Gelendeş[i], 1. baskı, Başak Yayınlar, Ankara, Kasım 1989, 28 sayfa).

[Sayfa başı]


İçindekiler[ii]

Önsöz
I. Kısım
II. Kısım
III. Kısım
IV. Kısım
Notlar
Adlar Dizini

[Sayfa başı]


Tanıtım

Öner Ünalan, Friedrich Engels'in "The Bakuninists at Work" (Progress Publishers, Moscow, 1976) adlı kitabını İngilizcesinden Türkçeye çevirmiştir ve kitap "Bakuninciler İş Başında" adıyla Kasım 1989'da, Başak Yayınlar'ca basılmıştır.

Öner Ünalan, "Bakuninciler İş Başında" çevirisinde 'Ferhat Gelendeş' takma adını kullanmıştır.

Friedrich Engels'in "Bakuninciler İş Başında" adlı kitapçığında, Avrupalı iktidarların 1870'te İspanya tahtına çıkardığı İspanya kralı Amadeo'nun 1873'te tahttan çekilmesinden sonraki bir yıl içinde gelişen olaylar, "Uzlaşmazlar denen köktenci cumhuriyetçiler"in İspanya'nın "bağımsız kantonlara" bölünmesi amacıyla çeşitli illerde örgütledikleri ayaklanmalar, ve Engels'in deyişiyle "bu alçakça ayaklanmada", Bakuninci anarşistlerin "daha da alçakça eylemleri" konu edilmektedir.[iii]

Engels, yaşanan süreci, İspanyol işçi sınıfının çıkarları ve İspanyol Enternasyoneli bakımından ele almakta ve incelemesini şu tümceyle bitirmektedir: "Sözün kısası, İspanyol Bakuninciler, bize bir devrim nasıl yapılmaz konusunda eşsiz bir örnek verdiler."[iv]

[Sayfa başı]


İngilizce Yayımlayanların Notu[v]

"Bakuninciler İş Başında ilkin 31 Ekim, 2 ve 5 Kasım 1873'te, Volkstaat Gazetesinin 100, 106 ve 107'nci sayılarında yayımlanmıştır. Engels bu incelemeyi 1894'te, Internationales aus dem "Volkstaat" dermesinin parçası olarak yeniden yayımlarken bir de Önsöz eklemiştir.

"Elinizdeki çeviri Almanca yayımından yapıldı: Marx/Engels, Werke, Bnd. 22, 18, Dietz Verlag, Berlin 1963, 1969."

[Sayfa başı]


i 'Ferhat Gelendeş', Öner Ünalan'ın kimi çevirilerinde kullandığı takma adıdır.

ii Friedrich Engels, "Bakuninciler İş Başında" (çev. Öner Ünalan), 1. baskı, Başak Yayınlar, Ankara, Kasım 1989, s. 5.

iii Bkz.: Ay., s. 7.

iv Ay., s. 24.

v Ay., s. 4.